Alteroppbygning med fremstilling av omskjæringen av Jesus

  • Artist: Uidentifisert, italiensk (attributed to)
  • Creation date: Antagelig siste halvdel av 1600-tallet
  • Object type: Drawing

Work info

Creation date:
Antagelig siste halvdel av 1600-tallet
Other titles:
Alteroppbygning med fremstilling av omskjæringen av Jesus (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Penn og lavering på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 145 mm
  • Height: 308 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra Siegwald Dahls dødsbo 1903
Inventory no.:
NG.K&H.B.15411
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre
Copyright:
© Uidentifisert, italiensk