Simon and the Child

  • Artist: Uidentifisert kunstner, italiensk (attributed to)
  • Creation date: Antagelig siste halvdel av 1500-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Work info

Creation date:
Antagelig siste halvdel av 1500-tallet
Other titles:
Simon med Jesusbarnet (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Sortkritt, med forhøyninger i hvitt, på blågrått papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 96 mm
  • Height: 120 mm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Ervervelsesopplysninger under arbeid
Inventory no.:
NG.K&H.B.15439
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Ivarsøy, Dag Andre