Italiensk landskap

  • Artist: Johann Wilhelm Schirmer
  • Creation date: Etter 1839
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Johann Wilhelm Schirmer

Visual artist, Visual artist, Painter

Born 07.09.1807, death 11.09.1863

Work info

Creation date:
Etter 1839
Other titles:
Italiensk landskap (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Akvarell og blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 425 mm
  • Height: 290 mm
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt fra kunstnerens enke 1865
Inventory no.:
NG.K&H.B.16984
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections