Daniel in the lion's den

  • Artist: Johann Wilhelm Schirmer
  • Creation date: Antagelig etter 1840
  • Object type: Drawing

Artist/producer

Johann Wilhelm Schirmer

Billedkunstner

Born 07.09.1807, death 11.09.1863

Work info

Creation date:
Antagelig etter 1840
Other titles:
Daniel i løvehulen (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Kull og gouache på papir
Material:
Dimensions:
  • Height: 540 mm
  • Width: 432 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt fra kunstnerens enke 1865
Inventory no.:
NG.K&H.B.16972
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections