Mann i drakt som sandblåser motiver i betongvegg
Carl Nesjar sandblåser Picassos motiver i Høyblokka, antagelig i 1959.
Foto: Ukjent

Arkitekten Erling Viksjø samarbeidet tett med kunstnere. Han ville at kunsten skulle være en del av arkitekturen og gjøre betongen mer levende.

Erling Viksjøs (1910–1971) bygninger utfordrer forestillinger om hva som er god arkitektur. Han eksperimenterte mye med betong og tegnet alt fra kontorbygg til boliger. Samtidig var han den som gikk lengst i å samarbeide med kunstnere.

Spørsmål

Hva er arkitektur?
Kan bygg som er laget av betong, være vakre?
Bør vi bevare framfor å rive og bygge nytt?
Er det alltid bra å samarbeide?

Det store eksperimentet

Regjeringskvartalet i Oslo er Viksjøs hovedverk. Den første bygningen, Høyblokka, var et stort eksperiment. Til Høyblokka inviterte han med seg flere kunstnere til å skape store veggarbeider. Kunstnerne skapte sine verk under byggeprosessen og i direkte kontakt med arkitekturen. Noen lager skisser først, mens andre jobbet direkte på veggene.

Den 22. juli i 2011 ble regjeringskvartalet bombet som en del av en større terroraksjon. Åtte mennesker mistet livet i eksplosjonen. Høyblokka ble hardt skadet, men kunsten i betong sto intakt.

Oppgave

Tegn et utkast til et veggarbeid i betong. Motivet kan være abstrakt eller figurativt. La deg inspirere av kunsten i Høyblokka.

Picasso

Regjeringskvartalet ble begynnelsen på et årelangt samarbeid mellom Viksjø, Carl Nesjar og Pablo Picasso. En av grunnene til at rivningen av Y-blokka har skapt store protester de siste årene, er at bygningen ble utsmykket med Picassos to motiver Fiskerne og Måken. Kunsten ble integrert i veggene, og framsto dermed som uatskillelig fra selve bygget. 

Sort-hvitt bilde av betongbygninger i Oslo sentrum
Y-blokka i Regjeringskvartalet, ca. 1969. Arkitekt: Erling Viksjø.
Foto: Teigens fotoatelier

Oppgave

Lag en liste med argumenter for og mot rivningen av Y-blokka. Diskuter i plenum etterpå.

Eksperimenter i betong

Viksjø utviklet nye betongtyper som naturbetong, conglobetong og metallbetong. I 1960 etablerte Viksjø en fabrikk som laget congloplater, sammen med kunstneren Odd Tandberg. Uttrykket er fargerikt og unikt og kan minne om samtidens abstrakte malerier. Conglo ble brukt i fasaden på store byggeprosjekter som Norsk Hydro, men også i produksjon av stuebord.

I videoen nedenfor forteller formidlingskurator Karianne Ommundsen om Viksjøs nyskapende arbeid i betong.

Jobber ... Jobber ...

Hvordan lages conglobetong?

Natursteiner ble først komponert i en liggende forskaling og tilført betongmasse. Etter at blokken hadde herdet, ble den skåret i plater slik at steinenes snittflater sto fram.

Hydrobygget og Hydroparken (1963) © Teigens Fotoatelier
Foto: Nasjonalmuseet / Teigens Fotoatelier

Viksjø som kunstner

Viksjø vokste opp med kunst og malte mye på si. De tidligste bildene hans som vi kjenner, ble malt på Grini fangeleir under andre verdenskrig. I april 1944 ble Viksjø arrestert som gissel for en bror som var motstandsmann. På Grini var det mange kunstnere, og Viksjø ble inspirert av dem. Han malte omgivelsene og menneskene som bodde i fangeleiren.

I denne videoen kan du høre kurator Øystein Ustvedt forteller mer om Viksjøs malerier, og hvordan de påvirket hans arbeid med arkitekturen:

Jobber ... Jobber ...

Hvem var Erling Viksjø?

  • Født i Trondheim i 1910. Døde i 1971
  • Utdannet ved Norges tekniske høgskole (NTH)
  • Åpnet eget arkitektkontor etter krigen
  • Inspirert av Le Corbusier
  • Brukte mye betong i sine bygninger
  • Sentrale prosjekter: Bakkehaugen kirke (1959), Hydrobygget (1963), Y-blokka (1969), Høyblokka (1959), Oslo helseråd (1969)

Billedvev i arkitekturen

Viksjø samarbeidet med flere tekstilkunstnere. Samarbeidet mellom Viksjø og Hannah Ryggen begynte med Bakkehaugen kirke i Oslo, men oppdraget ble ikke fullført. Rundt ti år senere inviterte Viksjø henne til å veve arbeider til Høyblokka. Ryggen laget Vi lever på en stjerne til inngangspartiet i Høyblokka. Verket kan forstås som en hyllest til kjærligheten og fellesskapet.

Blå tekstil. to mennesker i midten.
Hannah Ryggen, «Vi lever på en stjerne», 1958.
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
Jobber ... Jobber ...