Jærlandskap

  • Kunstner: Kitty Kielland
  • Datering: Antagelig siste halvdel av 1870-årene
  • Betegnelse: Tegning

Ikke utstilt

Kunstner/produsent

Kitty Kielland

Billedkunstner

Født 1843 i Stavanger, død 1914 i Kristiania, Norge

Kitty Kielland er kjent for sine lyse sommernetter og klassiske landskapsmotiver fra Rogaland. Hun engasjerte seg også i kvinnesaken og hadde sterke meninger om samtida. 

Som datter i en av Stavangers viktigste handelsfamilier fikk den unge Kitty Kielland muligheten til å lære seg å tegne og male. Etter oppfordring fra Hans Gude, reiste hun utenlands, og var i 1873—75 elev hos han i Tyskland. Her var det særlig landskapskunsten hun valgte å studere. Kielland var blant de første kvinnene som fikk adgang til denne kunstskolen.

I 1875—78 var hun i München. Her ble vennskapet med Eilif Peterssen og Harriet Backer viktig. I Tyskland arbeidet Kielland videre med landskapsmaleriet, og under sommeropphold i Norge finner hun flere nye motiver. Hun gjør både mindre studier i friluft, men også større komposisjoner i atelieret.

En maler fra Rogaland

Fra hjemtraktene i Rogaland maler Kielland flere karakteristiske motiver, og hennes bror Alexander Kielland skriver en tekst til hennes maleri Torvmyr.

«Aar efter Aar blev de grønne og gule Smaalapper dernede flere og større; Stykke for Stykke skar den ud af Lyngmarken, Smaahuse med røde Tagsten fulgte med, lave Skorstenspiber med kvalm Torvrøg — Menneskeværk og Mennesker overalt». (utdrag fra novellen «Torvmyr» av Alexander Kielland, 1907)

I 1879 flyttet Kielland til Paris, hvor hun året etter var elev av landskapsmaleren Léon Germain Pelouse. Samme år deltok hun på kunstutstillingen Salongen for første gang. I 1882 deltok hun med motiver fra Lista på den kunstnerstyrte utstillingen som ble forløperen for Høstutstillingen. Kielland regnet de fleste av sine studier som fullførte kunstverk, og de ble stilt ut og solgt. Dette var noe uvanlig i tida.

Vennskapet med Harriet Backer varte livet ut. De delte også leilighet i Paris. I 1885 var de begge på besøk hos Christian og Maggie Skredsvig på Fleskum gård i Bærum. Flere andre kunstnere var også der, og i norsk kunsthistorie har dette blitt til «Fleskumsommeren» hvor mange av kunstnerne ønsket å formidle stemningen i den lyse sommernatta.

En friere malestil

Det er i hovedsak landskapet som er Kiellands foretrukne motiv, men hun maler også interiører. Etter 1900 endret hennes realistiske stil seg til noe mer løs penselføring med tydelige strøk. Fargebruken var også ofte friskere enn tidligere. I 1900 tegner hun utkast til dekoret «Bekkeblom» for servise for Egersund Fajancefabrik. I Nasjonalmuseets samlinger finnes både tegninger, en rekke malerier og ikke minst «Bekkeblom» av Kitty Kielland.

Norsk kvinnesaksforening

Kielland var et engasjert menneske. Hun deltok i diskusjonen omkring kvinners rettigheter, og var med på å stifte Norsk Kvinnesaksforening i 1884. Hun skrev noveller og en rekke innlegg og artikler i aviser og tidsskrifter. Kielland var kjent for sine sterke meninger og til tider skarpe replikk. Kitty Kielland døde i 1914, etter å ha vært preget av sykdom i flere år. 

Verket er fra

Verksinfo

Datering:
Antagelig siste halvdel av 1870-årene
Andre titler:
Landscape, Jæren (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Akvarell på papir
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 115 x 172 mm
Emneord:
Klassifikasjon:
Motivtype:
Motiv - sted:
Ervervelse:
Kjøpt fra Blomqvist Auksjonshall Lysaker, 2022
Inventarnr.:
NMK.2022.0045
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Foto:
Andreas Harvik

"Jærlandskap" relaterer til: