Elisabeth Haarr, «De løyerlige familier» (utsnitt), Mellom 1975 og 1977 © Haarr, Elisabeth/BONO

Ta vare på deg selv, og gjør noe du liker.