Magasinteknikerne som jobber i Nasjonalmuseet er spesialister i pakking og transport av kunst. Museet har en egen seksjon som håndterer transport av kunst i Nasjonalmuseet, pakking til ekstern transport, og registraroppgaver for innlån av verk til utstillinger, utlån og innkjøp. Seksjonen forvalter også museets magasiner.

Nasjonalmuseets samlinger oppbevares i ti ulike magasiner. Her holder magasinforvalterne styr på logistikken ved hjelp av blant annet strekkoder og en egenutviklet app. Dette effektiviserer innflyttingen og installeringen i det nye museet. Magasinforvalterne pakker og lager kasser og reiserammer når dette er nødvendig, og de holder oppsyn med temperatur, luftfuktighet og insekter.