Oakwood

  • Artist: Johann Wilhelm Schirmer
  • Creation date: Slutten av 1840-tallet
  • Object type: Drawing

Not on display

Artist/producer

Johann Wilhelm Schirmer

Visual artist, Visual artist, Painter

Born 07.09.1807, death 11.09.1863

Work info

Creation date:
Slutten av 1840-tallet
Other titles:
Eikeskog (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Akvarell og penn over blyant på papir
Material:
Dimensions:
  • Width: 540 mm
  • Height: 385 mm
Keywords:
Classification:
Motif:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt fra kunstnerens enke 1865
Inventory no.:
NG.K&H.B.16976
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections