Det magiske nord. Finsk og norsk kunst rundt 1900

  • Utstilling
  • Datering: 30. januar–16. mai 2015

Deltakere:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Utstiller)
Hansen, Vibeke Waallann (Kurator samling)
Huusko, Timo (Kurator samling)
Visningssted:
Nasjonalgalleriet, 30.01.2015 - 16.05.2015

Visningssteder

  • A

    Oslo