Statuette of a goddess

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Ca. mellom 150 og 30 f.Kr.
  • Object type: Statuette

Work info

Creation date:
Ca. mellom 150 og 30 f.Kr.
Other titles:
Statuett av en gudinne (NOR)
Senhellenistisk fri replikk etter hellenistisk (325–30 f.Kr.) forbilde (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk lysegrå marmor med brunlig patina
Material:
Dimensions:
  • Height: 46.4 cm
  • Depth: 12.6 cm
  • Width: 16.6 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Production place:
Acquisition:
Kjøpt fra Ludvig W. Dahls samling til Skulpturmuseet 1890
Inventory no.:
NG.S.00443
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner