Statuette of a funerary genius (?)

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Romersk keisertid (mellom ca. 30 f.Kr. og ca. 300 e.Kr.)
  • Object type: Statuette

Work info

Creation date:
Romersk keisertid (mellom ca. 30 f.Kr. og ca. 300 e.Kr.)
Other titles:
Statuett av en gravgenius (?) (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk lysegrå marmor, gul-grå patina
Material:
Dimensions:
  • Height: 26.1 cm
  • Depth: 11.6 cm
  • Width: 16.1 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Kjøpt 1890
Inventory no.:
NG.S.00452
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner