Boy with Phrygian cap

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Flavisk ( 69–138 e.Kr.)
  • Object type: Statuette

Work info

Creation date:
Flavisk ( 69–138 e.Kr.)
Other titles:
Gutt med frygisk lue (NOR)
Replikk etter original fra ca. 150 f.Kr.–70 e.Kr. (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk gul-grå marmor, gulaktig patina
Material:
Dimensions:
  • Width: 12.1 cm
  • Height: 13.3 cm
  • Other: 8.1 cm
  • Depth: 11.6 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Gave fra Christopher Paus 1918
Inventory no.:
NG.S.01025
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Ukjent kunstner