Statuette of a man

  • Artist: Ukjent kunstner
  • Creation date: Mellom 1 og 200 e.Kr.
  • Object type: Statuette

Work info

Creation date:
Mellom 1 og 200 e.Kr.
Other titles:
Statuett av en mann (NOR)
Etter prototyp fra 340–330 f.Kr. (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Finkrystallinsk hvit marmor
Material:
Dimensions:
  • Height: 17.5 cm
  • Depth: 7.3 cm
  • Width: 11.5 cm
Keywords:
Classification:
Motif:
Acquisition:
Gave fra Christopher Paus 1918
Inventory no.:
NG.S.01041
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections