Portrait of Kin Frederik IV of Denmark-Norway

  • Artist: Balthasar Denner
  • Creation date: Første halvdel av 1700-tallet
  • Object type: Painting

Artist/producer

Balthasar Denner

Billedkunstner

Born 15.11.1685, death 14.04.1749

Work info

Creation date:
Første halvdel av 1700-tallet
Other titles:
Portrett av Kong Frederik IV av Danmark-Norge (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Olje på lerret
Material:
Dimensions:
  • Height: 78 cm
  • Width: 63.5 cm
Keywords:
Classification:
Acquisition:
Kjøpt fra J.C. Dahl 1846
Inventory no.:
NG.M.00176
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Photo:
Harvik, Andreas