Høsten. Forarbeide til fresko i Søndermark krematorium

  • Artist: Georg Jacobsen
  • Creation date: (1935–1936)
  • Object type: Painting

Artist/producer

Georg Jacobsen

Billedkunstner

Born 17.09.1887, death 14.02.1976

Work info

Creation date:
(1935–1936)
Other titles:
Høsten. Forarbeide til fresko i Søndermark krematorium (NOR)
Object type:
Materials and techniques:
Oljetempera på krittgrunn på plate
Material:
Dimensions:
  • Width: 96 cm
  • Height: 69 cm
Keywords:
Classification:
Motif - type:
Acquisition:
Kjøpt 1939
Inventory no.:
NG.M.01928
Cataloguing level:
Single object
Owner and collection:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, The Fine Art Collections
Copyright:
© Jacobsen, Georg/BONO