Fjellandskap og hav
Peder Balke, «Fra Nordkapp», antakelig 1840.
Foto: Nasjonalmuseet