Nasjonalmuseets samling av Edvard Munchs måleri og papirarbeid består av ei rad sentrale verk frå kunstnarvirket hans.

Samlinga inneheld både tidlege verk og verk frå Munchs seinare år; her er portrett, landskapsskildringar og motiv frå «Livsfrise»-serien. Det første måleriet blei kjøpt inn til Nasjonalgalleriet i 1891.

Les meir om Edvard Munch og Munch-rommet i det nye Nasjonalmuseet