Kjersti Bergum

Registrar

Arbeidsområder

Registrar i flytteprosjektet med ansvar for å planlegge, koordinere og holde oversikt over transporter av museets kunstsamling under flytting til det nye bygget.

Ekspertise

M.A. i museologi og bachelorgrad i arkeologi.