Maria Petersen

Omvisningskoordinator

Seksjon:

Omvisning

Arbeidsområder

  • Koordinere omvisninger og omvisere.
  • Prosjektleder for foredargsserien Mot et nytt museum