Alle fire utgaver av tidsskriftet Huvudbladet © Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Foto: Ina Wesenberg

 

Huvudbladet var en undergrunnsavis utgitt i fire nummer mellom 1971 og 1972. Redaksjonen bestod bl.a. av Kjartan Slettemark, Hans Esselius mfl. 

Huvudbladets visjon var å dele informasjon som de mente sjelden kom ut til folket via andre medier. Bladet fremmet debatt rundt viktige temaer innen klima, samfunn og politikk. Programbeskrivelsen for tidsskriftet var: 

"Vi vill med den här tidningen skapa ett forum för alternativ information över alla områden".  (Huvudbladet, nr. 1) 

I rom 76 på Nasjonalmuseet kan man se Nixon Visions collage av Kjartan Slettemark (1932-2008) sammen med annen norsk politisk kunst fra 1965-1980. En del av denne collagen er den samme man kan se på forsiden av Huvudbladet #2. På Nasjonalmuseets bibliotek viser vi nå en monterustilling om bladet. 

Huvudbladet fikk en kortvarig levetid, men det til tross var det betydningsfullt i datidens kunst- og medielandskap. Bladet tryktes i ca. 5000 eksemplarer per nummer og Nasjonalmuseets bibliotek er det eneste biblioteket i Norge som har dette i sin samling.