Inn i fellesskapet / Coming into Community monterutstilling, 2023
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

 

"Inn i fellesskapet" er del av Oslo arkitekturtriennale 2022 og Skeivt Kulturår, og vises på Nasjonalmuseet – Arkitektur.

Utstillingen ser på hvordan skiftende ideer om fellesskap har påvirket arkitektur og byplanlegging fra 1960-tallet og frem til i dag. Hvem har blitt inkludert, og hvem har blitt ekskludert? Hvordan ser byutviklingen ut fra skeive, feministiske og andre marginaliserte perspektiver?

Phyllis Birkby og Matrix er to feministiske praksiser fra 1970- og 1980-årene som er med i utstillingen.

 

"Coming into Community" is part of the Oslo Architecture Triennale 2022 and the Queer Culture Year, and is shown at Nasjonalmuseet – Arkitektur.

The exhibition looks at how changing ideas about community have influenced architecture and urban planning from the 1960s to the present day. Who has been included? Who has been excluded? What does urban planning look like from queer, feminist and other marginalized perspectives? 

Phyllis Birkby and Matrix are two feminist practices from the 1970s and 1980s that are part of the exhibition.