Gjennom disse omvisningene blir du bedre kjent med Norges største samling av kunst, arkitektur og design og selve bygget som huser den. Du kan bli med på en gratis omvisning eller booke privat omvisning for deg og din gruppe.

Nysgjerrig på samlingen og museet

Er du nysgjerrig på Nasjonalmuseet? Bli kjent med arkitekturen og få en introduksjon til samlingens mange fortellinger fra oldtiden til i dag, fra kjente og kjære ikoner til nye ervervelser.

Hvordan jobber vi for å nå alle? Få et innblikk i hvordan samlingspresentasjonen har blitt til gjennom utvalg og sammensetning av kunstverk, utstillingsarkitektur og formidlingsgrep.

Omvisningene varer i ca. 45 minutter.

Se alle gratis omvisninger her

Nysgjerrig på: Design før 1900 – idealer og materialer

Bli med på en vandring i samlingspresentasjonens 1. etasje og få en introduksjon til utvalgte kunstverk fra oldtiden til og med 1800-tallet.

I omvisningen ser vi på hvordan ideer, idealer, materialer og teknikker utveksles i møter mellom forskjellige kulturer og geografiske områder over tid; fra Baldisholteppet fra tidlig middelalder, til den kinesiske Dragevasen fra 1400-tallet, til 1700-tallets Nøstetangen-pokaler, og til 1800-tallets kunstindustri.

Omvisningene varer i ca. 45 minutter.

Nysgjerrig på: Design etter 1900 – ideologi og industri

Bli med på en vandring i samlingspresentasjonens 1. etasje og få en introduksjon til utvalgte kunstverk fra 1900 og fram til i dag.

Vi ser på utvalgte gjenstander som har vært med å skape våre omgivelser: kjøkkenet vi lager mat i, koppen vi drikker av og klærne vi har på oss. Design vi omgir oss med bidrar til å forme vår oppfattelse av verden og hvordan vi selv vil bli oppfattet.

Lær mer om hvordan norsk kunsthåndverk har blitt til i samspill med internasjonale tendenser og hvordan historien brukes som inspirasjonskilde.

Omvisningene varer i ca. 45 minutter.

Nysgjerrig på: Eldre bildekunst – tro, natur og liv

Bli med på en vandring i samlingspresentasjonens 2. etasje og få en introduksjon til utvalgte kunstverk fra perioden 1500–1900.

Bli kjent med noen av de første kunstverkene som ble kjøpt inn til museets malerisamling i 1837. Vi går tett på norsk kunst fra 1800-tallet og møter kunst laget av blant andre J. C. Dahl, Kitty Kielland og Edvard Munch, men også på mindre kjente kunstnere. Hvilken relevans har denne kunsten for oss i dag?

Omvisningene varer i ca. 45 minutter.

Nysgjerrig på: Moderne kunst – revolusjon og funksjon

Bli med på en vandring i samlingspresentasjonens 2. etasje og få en introduksjon til utvalgte kunstverk fra perioden 1900–1960.

I omvisningen ser vi nærmere på hvordan norske og internasjonale kunstnere tok i bruk sterke farger og en råere motivgjengivelse, i sin søken etter nye kunstneriske uttrykk. Mellomkrigstidens reaksjoner på krig og modernisering og gjennombruddet for abstrakt kunst etter andre verdenskrig er også temaer i omvisningen.

Nysgjerrig på: Samtidskunst - protest og relevans

Bli med på en vandring i samlingspresentasjonens 2. etasje og få en introduksjon til utvalgte kunstverk fra 1960-tallet og fram til i dag.

I omvisningen ser vi på sentrale tendenser i norsk samtidskunst fra midten av 1960-tallet og fram til i dag. Bli bedre kjent med den politiske og aktivistiske kunsten som vokste fram på 1960- og 70-tallet, til 2000-tallets konseptuelle kunst med skråblikk på samtiden.

Omvisningene varer i 45 minutter.

Nysgjerrig på: Arkitektur i samlingen – visjoner for framtiden

Bli bedre kjent med arkitekturhistorien i utvalgte rom i 1. og 2. etasje og arkitekturens samspill med bildekunst og design. I omvisningen ser vi på arkitekten som designer av helhetlige bomiljøer. Omvisningen avsluttes i rommet som er viet arkitekten Sverre Fehn og hans to paviljonger i Venezia og Brussel.

Omvisningene varer i 45 minutter.

Nysgjerrig på: Kunsthåndverk 1970 til i dag – form og idé

Bli kjent med Norges mangfoldige kunsthåndverksscene i samspill med utenlandske verk. Vi ser på kunsthåndverk som spenner fra tradisjonelle praksiser, der håndverk og bruksgjenstander står sentralt, til idébaserte praksiser der fysisk håndverk og gjenstanders funksjon behandles på et mer abstrakt nivå. I omvisningen ser vi også på hvordan dagens kunsthåndverkere har blitt inspirert av tidligere uttrykk.

Du kan booke Nysgjerrig på-omvisninger til disse tidene:

Tirsdag og onsdag kl. 13.00, 15.30, 17.00 eller 18.30. Torsdager og fredager kl. 13.00 eller 14.00. Ønsker om omvisninger på lørdager og søndager behandles etter forespørsel.

For bestilling, send en mail til omvisninger@nasjonalmuseet.no, med:

  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer
  • Fakturaadresse
  • Ønsket type omvisning, dato og tidspunkt