Artemisia Gentileschi, «Den angrende Maria Magdalena», ca. 1640.
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen
  • Nasjonalmuseet
  • 2 timer

Klassetrinn: Alle trinn
Antall elever: Maks. 34
Fag: Kunst og håndverk, demokrati og medborgerskap, norsk
Bestilling: Oppstart etter høstferien 2022

Påmelding

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no etter 15. august.

Hvordan har mennesket blitt fremstilt i kunsten gjennom tidene? 

I «Mennesket i og gjennom kunsten» ser vi nærmere på kunstneriske fremstillinger av kjønn og kropp, og hvordan idealer og normer har endret seg. Målet er å skape refleksjon rundt visuelle uttrykk, identitet og menneskekroppens mangfoldighet, der vi sammen utfordrer stereotypier.

Opplegget starter i utstillingen med en reise fra antikken til i dag. Dere får høre om kunstnerne bak verkene og tiden de levde i. Deretter går vi til verkstedet og lager collager basert på de ulike kunstverkene vi har sett. Vi avslutter med en samtale. 

Elevene får ta med seg hjem det de har laget. ​

Elevene deles i to grupper ved ankomst.

Vi tilpasser opplegget til alder.

I «Mennesket i og gjennom kunsten» får elevene fordype seg i noen få utvalgte verk. Dere er velkomne til å utforske mer av samlingen på egen hånd.