Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • Fra høsten 2023
  • Nasjonalmuseet

Klassetrinn: småtrinnet
Antall elever: maks 34
Fag: naturfag, kunst og håndverk, bruk av digitale og analoge verktøy, bærekraftig utvikling

Når: Tirsdag-fredag med en økt før og en etter lunsj .  

Forespørsel sendes til omvisninger@nasjonalmuseet.no 

Elevene får først oppleve norsk natur gjennom landskapsmalerier, med krokete trær, bratte fjell og råtne trestammer.

For mer enn 150 år siden satt kunstnerne August Cappelen, Thomas Fearnley og Lars Hertervig ute i skogen eller på fjellet og tegnet og malte.  

Vi har også med oss en gammel koffert med noen rare ting i. Hvem sin koffert kan det være?

Vi snakker om hvor gamle trær kan bli og hvem som kan bo inni et hult gammelt tre eller under jorden mellom de dype røttene.

Så går vi ned i selve Urskogen Silva. I skogen er det først helt stille, nesten ingen dyr som beveger seg. Vi snakker om at mange insekter og dyrearter er utrydningstruede, de står i fare for å forsvinne helt fra kloden.

Elevene inviteres til å lage sine egne fantastiske insekter som kan fly inn og skape mylder av liv mellom stammene i Urskogen Silva.