• Bestandskatalog
  • Norsk og engelsk
  • 256 sider
  • Pris kr. 249,–
  • ISBN 978-82-8154-098-9
  • Redaksjon: Sven Ahrens, Nils Messel, Birgitte Sauge

Katalogen presenterer til sammen 161 gjenstander eller gjenstandsfragmenter i Nasjonalmuseets samling med nyskrevne tekster, oppdaterte litteraturreferanser og nye fotografier. Deler av teksten er oversatt til engelsk. Sven Ahrens, førstekonservator ved Norsk Maritimt Museum, og Siri Sande, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, er ansvarlige for og har utført hoveddelen av katalogens vitenskapelige bearbeiding. 

Katalogen er inndelt i sju grupper: Idealskuptur med klassisk og hellenistisk forbilde; Idealskuptur fra den romerske keisertiden; Portretter; Greske votiv- og gravrelieffer; Sarkofager og urner; Campanarelieffer; Arkitekturfragmenter. Hver av katalogtekstene inneholder beskrivelse og kort diskusjon, i tillegg til teknisk informasjon.  

Kjøp i nettbutikken