• 21. september–5. desember 2004
  • Nasjonalgalleriet

Oppholdet til J.C. Dahls i Italia 1820–1821 blir sett på som avgjørende for hans kunstneriske utvikling. Møtet med naturen, klimaet og de spesielle lysforholdene ved Napoli-golfen førte til en ny og mer umiddelbar tilnærming til motivet. J.C. Dahl laget et stort antall tegninger og akvareller i løpet av oppholdet, og rundt 300 av dem er i museets eie. Et utvalg på ca. 60 av verkene blir presentert i utstillingen, og bidrar til å kaste lys over den prosessen kunstneren gjennomgikk. Museet gir ut en komplett katalog over Dahls Italia-tegninger og -akvareller.