Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 19. februar–8. mai 2016
  • Nasjonalgalleriet

Hurra for alles Lyst: vor skjæromkranste Kyst!
Bjørnstjerne Bjørnson, Fra Norsk Sjømandssang, 1868

Etter nasjonalromantikkens skildringer av norske høyfjell og bondekultur, begynte både diktere og billedkunstnere å vende blikket mot landskapet og dagliglivet langs Sør-Norges kyst. Mot slutten av 1800-tallet ble kystmotiver populære.

Utstillingen viser hvordan det realistiske marinemaleriet kom inn i norsk billedkunst. Gude og hans norske elever ved kunstskolen i Karlsruhe fikk stor betydning for denne utviklingen. Kunsten gjenspeilet Norges reise mot å bli en av verdens største fiskeri- og sjøfartsnasjoner.

Fra nasjonalromantikk mot realisme

For de fleste er Hans Gude (1825–1903) mest kjent for samarbeidet med Adolph Tidemand om det nasjonalromantiske motivet «Brudeferd i Hardanger» (1848). Men for Gude var dette bare begynnelsen på en internasjonal karriere som kunstner og lærer ved tyske kunstakademier.

Årene Gude underviste ved kunstskolen i Karlsruhe (1864–80), ble av særlig betydning for hans kunstsyn og hans nye maritime motiver. På sine reiser til hjemlandet ble han stadig mer opptatt av å male og utføre skisser i friluft. Han foretrakk å skildre kystens natur og folkeliv, med spesielt stor interesse for skuter, vær, lys og havets bevegelser.

Fra 1860-årene og livet ut kom landskaper, skute- og havnemotiver på kyststrekningen mellom Lista og Kristiania til å spille en viktig rolle i hans kunst.

Lærer og elever

For en rekke elever i Karlsruhe ble Gudes motivvalg og undervisning av stor betydning, særlig for malere som Amaldus Nielsen, Kitty Kielland, Nikolai Ulfsten, Frits Thaulow og Christian Krohg. Under Gudes ledelse tilegnet de seg grunnleggende ferdigheter og et kunstsyn basert på friluftsmaleriets idealer. På lærerens anbefaling dro mange av dem på studieturer langs Norges sørlige strender og fant nye motiver i sine hjemtrakter.

Utstillingen er tematisk organisert med vekt på viktige steder, motiver og utviklingstendenser. Omdreiningspunktet er Gudes fornyelse av marinemaleriet og påvirkningen på de elevene som senere ble blant de mest kjente malerne innen norsk kunsthistorie.

Kurator utstilling: Frode Haverkamp
Kurator formidling: Frithjof Bringager
Prosjektleder: Rikke Lundgreen