Sveiser og kunstner Malk Sultan Al-Jabiri fra Jemen har laget «Det Norske Riksvåpenet», et fem meter høyt riksvåpen som er pulverlakkert sveiset stål, som takk til Norge for å ha tatt ham imot som flyktning. Sveiser-yrket lærte han av faren, og Al-Jabiri ønsker å lage mindre versjoner som kan stå på norske ambassader rundt om i verden.