Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Plan B? Ambulansesjåfør. Inspirasjon? I alt. Hobby? Sy. Styrke? At jeg anser smerte som min venn. Svakhet? Utålmodig

Er det plass til alle i kunsten? Uma Feed (f. 1982) fra Seoul har laget en videofilm som utfordrer den tradisjonelle oppfatningen av den lykkelige adopsjonshistorien. Verket er personlig og politisk, og et forsøk på å bli hørt. Målet er at du skal få et nyansert og kritisk blikk på det å være norsk, men også kunstinstitusjoner.