Kunstneren Hans Edward Hammonds (f. 1983) er opptatt av samarbeid. Til «Jeg kaller det kunst» bidrar han med et deltagerbasert kunstverk hvor en gruppe ungdommer, basert på informasjon de får, skal tenke og mene det de vil om Nasjonalmuseet. Derav navnet IPO (Input - process - output). Her får også publikum ta del underveis, så følg med i programmet!