Se også listen over elektroniske tidsskrifter biblioteket tilbyr.   

 

Tilgjengelig i biblioteket:

Allgemeines Künstnerlexikon Online

Allgemeines Künstlerlexikon inneholder biografisk informasjon om mer enn 1 million kunstnere. Informasjonen bygger bl.a. på de trykte utgavene av standardverkene Thieme-Becker, Vollmer og Allgemeines Künstlelkexikon. For en del kunstnere fins hittil bare kortfattet informasjon, men flere artikler i fulltekst legges til kontinuerlig. (Tilgang via IP-adresse).

Artikkelbasen (ARKDOK + KONKDOK)

Inneholder tidsskriftartikler om norsk arkitektur fra begynnelsen av 1900-tallet til i dag, inkludert informasjon om norske arkitektkonkurranser fra 1953 til i dag. (Tilgang via IP-adresse).

ARTbibliographies Modern (ABM)

Tidsskriftartikler, kataloger, dissertaser om moderne kunst og samtidskunst, fotografi og design. Fra 1974–. (Tilgang via IP-adresse).

Artprice

Verdens ledende online database over kunstpriser og kunstmarked. Inneholder auksjonsresultater (fra 1962-) og mer enn 27 millioner innlegg med kommentarer av kunsthistorikere. Dekker mer enn 700 000 kunstnere. 

Avery Index to Architectural Periodicals

Tidsskriftartikler om arkitektur, arkitekturhistorie, byplanlegging og design. Fra 1934–. (Tilgang via IP-adresse).

Søkeguide til Avery 

DAAI: Design and Applied Arts Index

Design og kunsthåndverk. Fra 1973–. (Tilgang via IP-adresse).

JSTOR

Database for vitenskapelige tidsskrifter, særlig innen humanistiske fag og samfunnsvitenskaper. Biblioteket abonnerer på Museum Collection. (Tilgang via IP-adresse). 

Kunsthistorisk bildedatabase (KUB)

Billdedatabasen inneholder mer enn 50 000 bilder fra vestlig kunsthistorie fra antikken til i dag. Flere verk fra Nasjonalmuseets samling er også representert. Bildene er tilgjengelige for undervisning og forskning, og må ikke brukes kommersielt. 

Nasjonalbibliotekets avissamling 

Nasjonalbiblioteket digitaliserer hele avissamlingen, og per i dag er omtrent halvparten av alle aviser digitalisert. Det er dessverre lakuner i enkelte aviser, men Nasjonalbiblioteket digitaliserer fortløpende. De fleste aviser har en forsinkelse på 14 dager før de blir tilgjengelig i tjenesten. (Brukernavn og passord er tilgjengelig på biblioteket). 

Oxford Art Online

Omfattende oppslagsverk som inneholder blant annet elektroniske versjoner av The Grove dictionary of art, Benezit dictionary of artists og The concise Oxford dictionary of art terms. (Tilgang via IP-adresse).

Klippsamlingen Piro

Samlingen består av 66 album med avisklipp fra perioden 1908-1925, samlet inn av juristen Christian Piro (1867- 1925). Materialet består av avisartikler om kunst, kunstnere og utstillinger, både norsk og internasjonal. Hovedvekten av klippene omhandler norske enkeltkunstnere innen billedkunst og skulptur, fortrinnsvis samtidskunst, mens kunsthåndverk og kunstindustri i mindre grad er representert. Videre inneholder arkivet artikler om kunsthandel, kunstforeninger, gallerier og museer, inkludert enkelte utstillingskataloger. (Brukernavn og passord er tilgjengelig på biblioteket). 

ProQuest - The Arts Databases

Samsøk i Artbibliographies Modern, Avery og DAAI. (Tilgang via IP-adresse).

 

 

Fritt tilgjengelige elektroniske ressurser:

Art Discovery Group Catalogue

Internasjonal samkatalog for kunstbibliotek.

Arthistoricum.net

Tysk database som muliggjør fellessøk i variete kilder med fokus på kunsthistorie fra middelalderen til i dag.

BHA: Bibliography of the History of Art

Inneholder referanser til bildekunst fra antikken til i dag. Fra 1973–2009.

Biblioteksøk

Bøker og andre publikasjoner i ca. 350 norske fagbibliotek (blant dem alle BIBSYS-bibliotek), fylkes- og folkebibliotek og de norske instituttene i Athen og Roma.

CRIStin

Current Research Information SysTem in Norway dokumenterer og synliggjør din forskning. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet.

Dictionary of Art Historians

Leksikon over mer enn 2400 kunsthistorikere, museumsdirektører og kunstskribenter om vestlig kunst fra alle tidsepoker.

DigitaltMuseum

Database som inneholder objekter, bilder og informasjon fra en rekke museumssamlinger i Norge.

DOAB - Directory of Open Access Books

Felles søkeinngang for Open Access e-bøker i alle fagområder.

Europeana

Felles søkeinngang for Europeiske arkiv, bibliotek og museum.

Getty Research Portal

Getty Research Institute har gjort tilgjengelig i fulltekst mer enn 100.000 bind kunsthistorisk litteratur.

Google Scholar

Søkemotor for vitenskapelige artikler, en del også i fulltekst.

Internet archive

Digitalt bibliotek over en mengde nettressurser.

ISSUU

Digital publiseringsplattform for en mengde bøker, kataloger og tidsskrifter på flere språk.

Jstor Open Content

Åpent tilgjengelig innhold fra JSTOR. Hovedsakelig artikler og bokkapittler. Søkeveiledning.

KUNSTBIB

Norsk kunst, kunst i alminnelighet, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere), kunstindustri og boligarkitektur.

MetPublications

MetPublications er en nettportal til Metropolitan Museum of Arts omfattende kunstpubliseringsprogram. Den har over 1700 titler, inkludert bøker, guider, bulletiner og tidsskrifter fra de siste seks tiårene.

MoMA – Exhibition history

Komplett utstillingshistorie med tilhørende kataloger og andre viktige dokumenter, samt fotodokumentasjon og index over deltagende kunstnere.

Nasjonalmuseet – samlingen

Nasjonalmuseets samling på nett. Omfatter 33 000 verk og 5000 kunstnere, arkitekter og designere.

NORA

Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste.

Norsk kunstnerleksikon

Nettversjon via Store norske leksikon. Digital versjon av papirutgave i 4 bind, utgitt 1982–1986. Vitenskapelig leksikon over norske bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere. Leksikonet er ikke oppdatert.

OpenEdition

Fransk portal over Open Access tidsskrifter og bøker innenfor humaniora og samfunnsfag.

Project Muse

Nettbasert database med noe Open Access tidsskrifter og bøker innen humaniora og samfunnsfag.

RIBA's Online Catalogue

Royal Institute of Bristish Architects' database med tidsskriftartikler og bøker om samtidsarkitektur.

Statens kunstutstilling, Høstutstillingen

Komplett rekke av digitaliserte kataloger fra Høstutstillingen.

UbuWeb

Ressurs for avantgarde-materiale tilgjengelig på internett.