Dokumentasjonsarkivet har digitalisert klippsamlingen Piro og den er nå tilgjengelig i biblioteket. 

Samlingen består av 66 album med avisklipp fra perioden 1908-1925, samlet inn av juristen Christian Piro (1867- 1925). Materialet består av avisartikler om kunst, kunstnere og utstillinger, både norsk og internasjonal. Hovedvekten av klippene omhandler norske enkeltkunstnere innen billedkunst og skulptur, fortrinnsvis samtidskunst, mens kunsthåndverk og kunstindustri i mindre grad er representert. Videre inneholder arkivet artikler om kunsthandel, kunstforeninger, gallerier og museer, inkludert enkelte utstillingskataloger.
 
Hvert album er registrert kronologisk og har en innholdsfortegnelse hovedsakelig ordnet etter kunstner. I tillegg er det utarbeidet registere ordnet etter kunstner.