Gjennom utstillinger som turnerer og flere internasjonale samarbeid, når Nasjonalmuseet ut til et publikum verden over.

Nasjonalmuseet samarbeider med museer og andre internasjonale aktører innen kunst, arkitektur og design om forskning, formidling og produksjon av utstillinger som vises ulike steder i verden, så vel som i Norge.

Interessen for norsk kunst, arkitektur og design er stor i utlandet. Nasjonalmuseet låner hvert år ut en rekke verk fra samlingen til museer og andre visningssteder verden over.

Les mer om utlån her

Utstillinger i utlandet

Nasjonalmuseet viser egenproduserte utstillinger i museer og andre arenaer for kunst, arkitektur og design. Arkitekturvandreutstillingene er laget i samarbeid med Utenriksdepartementet og finansiert av dem. Ansvaret for den nordiske utstillingen ved Arkitekturbiennalen i Venezia deler Nasjonalmuseet med ArkDes (Sveriges senter for Arkitektur og design) og Finlands Arkitekturmuseum.