Kunstnerbøker produsert av kunstnergruppa Alt Går Bra
Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg

 

De siste årene har Nasjonalmuseets bibliotek gått til anskaffelse av den komplette samlingen kunstnerbøker produsert av kunstnergruppa Alt Går Bra.

Alt Går Bra ble dannet i 2015 og er basert i Bergen og Paris, der de driver egne gallerier. De arbeider i feltet kunst og politikk. Deres arbeider har bl.a. blitt presentert på Victoria and Albert Museum, Palais de Tokyo, University of Westminster, KODE og Bergen Kunsthall.

Slik beskriver Alt Går Bra sin egen virksomhet:

«Alt Går Bra skaper affirmative estetiske former, utviklet ved hjelp av filosofiske og historiske undersøkelser. Alt Går Bras to medlemmer utarbeider og produserer sine verk kollektivt, i form av malerier, installasjoner, performative og diskursive arrangementer og tekster. Kunstnergruppens utstillinger, diskursive arrangementer og publikasjoner portretterer klassisisme og romantikk som dype strukturelle prinsipper, langt utover estetikkens domene. Ved å revitalisere glemte teknikker og former, utforsker Alt Går Bra dagens kunstneriske potensiale i det figurative og det vakre».

Alt Går Bra deltar også på Nasjonalmuseets åpningsutstilling Jeg kaller det kunst med et helt prosjekt, kalt Den Norske Idealstaten. Dette presenteres gjennom en fane og 30 våpenskjold.

I prosjektet Den Norske Idealstaten gjør Alt Går Bra en nyskriving av den greske filosofen Platon sin bok Staten sammen med den norske befolkningen. Siden prosjektets oppstart i 2017 har kunstnergruppa oppsøkt folk for å samtale om hva som er en ideell norsk stat. Gjennom en rekke offentlige arrangementer og private samtaler har de nådd et mangfoldig publikum. Inspirert av møtene med publikum har Alt Går Bra produsert tegninger og malerier, samt andre kunstverk som installasjoner, faner, broderier og trykte publikasjoner. To av bøkene i bibliotekets utstilling springer ut av dette prosjektet.

 

Et utvalg relevant litteratur til utstillingen finner du her