Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

 

S.M.S. (SHIT MUST STOP)

William N. Copley, Dimitri Petrow

S.M.S. ble utgitt på The Letter Edged in Black Press, grunnlagt av William N. Copley (også kjent som CPLY) i samarbeid med Dimitri “Pete” Petrow i New York i 1968. Typisk for tiden var å søke etter nye arenaer for å formidle kunst, utenfor det tradisjonelle og «begrensende» gallerirommet. S.M.S. er et eksempel på hvordan et tidsskrift kunne gjøre nettopp dette.

Copley og Dimitri inviterte mer eller mindre kjente kunstnere til å lage et bidrag til utgivelsen og alle bidragsyterne fikk $100 for bidraget. Hver av de seks utgavene bestod av «originale reproduksjoner»/multipler i et opplag på 2000. På denne måten fungerte tidsskriftet som en kunstsamling i en boks og var bl.a. inspirert av kunstneren Marcel Duchamps mobile museum La Boîte-en-Valise (1936-41).

Tidsskriftet ble distribuert pr. post via abonnement i perioden februar-desember 1968 og prisen var moderate $125 pr. utgave. På denne måten unngikk Copley og Petrov kunstmarkedet og gjorde samtidskunst tilgjengelig for et nytt og bredere publikum.

Nasjonalmuseets bibliotek er ett av få bibliotek som har et komplett eksemplar av S.M.S. i sin samling. Vi gjennomgår for tiden innholdet i alle boksene og ser i den forbindelse muligheten for å presentere innholdet for vårt publikum. Vi stiller ut boksene to om gangen fra mai til over sommeren 2024.

Tekst: Solveig Tønseth