Morten Børresen, The Man on the Screen, 1982
Foto: Nasjonalmuseet / Robert Meyer Collection

Videokunstarkivet er et referansearkiv som inneholder videofiler, foto, tekst, dokumentasjon, nettlenker og annet som er relatert til videoarbeidene, og til kunstnerne i arkivet.

Som en del av statsbudsjettbevilgningen for 2020 bestemte Kulturdepartementet at Videokunstarkivet skulle overføres til Nasjonalmuseet. 1. januar 2021 overtok museet, ved seksjon bibliotek og arkiv, ansvaret for administreringen og den videre forvaltningen av Videokunstarkivet.

Kulturrådet finansierte i flere år et prosjekt for å bygge opp et arkiv over norsk videokunst fra 1960-tallet og fram til i dag. Prosjektet ble gjennomført av Produksjonsnettverk for elektronisk kunst (PNEK) fra 2012 til 2015, og resulterte i en rapport og et bredt referansearkiv som per august 2021 består av en database med 3 800 registrerte videoer og verktitler av til sammen 900 kunstnere og kunstnergrupper, i tillegg til nettstedet Videokunstarkivet.org.

Gjør videokunsten synlig

Videokunstarkivet er et referansearkiv, altså ikke en kuratert samling. Det inneholder, i tillegg til videofiler i høyest mulig oppløsning, foto, tekst, dokumentasjon, nettlenker og annet som er relatert til videoarbeidene, og til kunstnerne i arkivet.

Videokunstarkivet gjør videokunsten synlig. Verkene i arkivet er åpent søkbare på kunstnernavn og tittel. Kuratorer, forskere og andre kan søke om tilgang til å se videoarbeidene i skjermoppløsning.

Kunstnerne har full råderett og eierskap over sine egne arbeider i arkivet, og kan gi tillatelse til nedlastning av visningsfiler i høy oppløsning direkte fra arkivet. De kan ikke slette materiale fra arkivet.

Les mer om bakgrunnen for Videokunstarkivet.

Gå til Videokunstarkivet

For spørsmål om registrering og tilgang, ta kontakt med seksjonsleder bibliotek og arkiv, Hildegunn Gullåsen, eller seniorrådgiver Håvard Oppøyen