Morten Børresen, «The Man on the Screen», 1982
Foto: Nasjonalmuseet / Robert Meyer Collection

Videokunstarkivet er et nasjonalt referansearkiv for videokunst fra 1960-tallet og fram til i dag. Arkivet inneholder verksinformasjon, videofiler, m.m. som er relatert til norsk videokunst.

Kulturrådet finansierte i flere år prosjektet med å bygge opp et arkiv over norsk videokunst for å sikre at videokunsten bevares og gjøres tilgjengelig som en ressurs for forskning, studier, kuratorvirksomhet og annen fordypning. Nasjonalmuseet overtok 1. januar 2021 administrasjon og den videre forvaltningen av Videokunstarkivet.

Pr. desember 2023 inneholder databasen rundt 5.700 verkstitler, samt mer enn 1.300 kunstnere eller kunstnergrupper. Tilgang skjer gjennom nettstedet Videokunstarkivet.org

Gjør videokunsten synlig

Videokunstarkivet er et referansearkiv, ikke en kuratert samling. Arkivet holdes separat fra Nasjonalmuseets kunstsamling. Arkivet inneholder både verksinformasjon, utstillingshistorikk, visningsfiler, bilder, dokumentasjon og lenker som er relevante for kunstverkene og til kunstnerne i arkivet.

Videokunstarkivet gjør videokunsten synlig. Verkene i arkivet er åpent søkbare på kunstnernavn og tittel. Kuratorer, forskere og andre kan søke om tilgang til arkivet med visningsfiler.

Videokunstarkivet er også et verktøy for kunstnere for å bevare sine arbeider. De kan registrere verk og laste opp filer. Kunstnerne har full råderett og eierskap over sine egne verk i arkivet.

Les mer om bakgrunnen for Videokunstarkivet.

Gå til Videokunstarkivet

For spørsmål om registrering og tilgang, ta kontakt med seniorrådgiver Håvard Oppøyen