Syende kvinne ved lampelys

Harriet Backer
305
2 min
Harriet Backer, «Syenede kvinne ved lampelys», 1890
Foto: Børre Høstland
Datering: 1890

Transkripsjon

Forteller:
Symaskinen var en av den industrielle revolusjonens viktigste oppfinnelser, og med urbaniseringen av Kristiania på 1800-tallet, vokste antallet «sydamer» enormt.

Mange ugifte kvinner og enker fra arbeiderklassen forsøkte å tjene penger til livets opphold på denne måten. Og på 1880-tallet ble syende kvinner viktige karakterer i litteraturen, med vekt på deres vanskelige utfordringer.

Harriet Backers kollega, maleren Christian Krohg, skapte den fiktive Albertine som ble hovedkarakter i flere av hans malerier, og også i romanen han skrev, med samme navn. Fattige arbeiderklasse-kvinner var spesielt utsatt for å havne i prostitusjon, et hovedtema i kunst og litteratur på denne tiden.

I Backers maleri ser derimot de formale og visuelle aspektene ut til å være minst like viktige som motivets sosiale kontekst.

Som i flere av Backers skildringer av kvinner i arbeid, ser vi også her modellen plassert nærmest i silhuett foran lyskilden. I dette tilfellet ser vi en kvinne som sitter ved et symaskinbord, og er i ferd med å tre i en nål. Det konsentrerte lyset fra lampen, gir en sterk kontrast mellom den varme, flammelignende oransje fargen og den kjølige blåfiolette.

Malestilen er ganske røff, med tydelige penselstrøk. Fargene er dempet og godt avstemt; det eneste som stikker seg fram er en rød flekk i kvinnens fang, kanskje en ulltråd eller en stoffbit?

Kunstverkets beskjedne størrelse og skisseaktige uttrykk, med grove penselstrøk, får det til å minne om et forberedende studie. Maleriet ble laget i en tid da skillet mellom studier og ferdige malerier delvis ble visket ut. Bildet kan minne om lignende malerier av Christian Krohg og Edvard Munch, og peker i retning av eksperimenteringen og abstraksjonen innen modernistisk kunst.