Uten tittel

Mark Rothko
308
2 min
Mark Rothko, Uten tittel, 1968, privat samling © 2023 Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko

Transkripsjon

Skuespiller som Rothko:

«Jeg ble maler fordi jeg ønsket å heve maleriet til samme nivå som gripende musikk og poesi.»

 

Forteller:

Mark Rothko var svært opptatt av litteratur, dramatikk, poesi og filosofi, men fremfor alt så var han opptatt av musikk - klassisk musikk. Øystein Ustvedt, kunsthistoriker ved Nasjonalmuseet forteller:

 

Øystein Ustvedt:

Og mest av alt hørte han på verker av Mozart. Kan denne interessen for klassisk musikk bidra til forstå uttrykket i maleriene til Rothko bedre, altså: til å få bedre grep om hvordan maleriene virker?

Rothko foretrakk klassiske komponister som Hayden, Mozart og Schubert. Også maleriene hans kan omtales som «klassiske» på et vis, ved at de i så stor grad betoner komposisjon, formal klarhet, ro og balanse.

 

Forteller:

Mozart var førstevalget, men hvorfor akkurat Mozart?

 

Øystein Ustvedt:

Kanskje handlet det om harmonien, enkelheten og den emosjonelle kompleksiteten i Mozarts verker? Selv la Rothko vekt på komponistens evne til «å smile gjennom tårer» i sine komposisjoner. Og hvem vet, kanskje kjente Rothko igjen noe av dette i sine egne arbeider?