Foto: Nasjonalmuseet / Ina Wesenberg
  • Uke 36 og 37
  • Nasjonalmuseet

Hva er det som gjør at huset ikke faller ned? Sterke krefter er aktive i alle bygninger. Usynlige giganter holder alt på plass.

Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? Med stokker, tau, klosser, seil og sine egne kropper deltar elevene aktivt i konstruksjoner hvor de selv inngår, slik at de kjenner strekk- og trykkrefter direkte på kroppen. Formidlingstilbudet er aktivitets- og opplevelsesbasert. De ulike oppgavene er basert på historiens mest kjente banebrytende bygninger. 

«Inn i arkitekturen» er utviklet av Alf Howlid, sivilarkitekt og tidligere seniorrådgiver på DOGA. Han har mange års erfaring som lærer i skolen og i lærerutdanningen. Lærerressurs: «Inn i arkitekturen» 2017, Alf Howlid. Boken beskriver undervisningskonseptet og er til salgs i bokhandelen i Nasjonalmuseet

Klassetrinn: Fra 7. trinn og oppover, videregående, høyere utdanning

Periode: Videregående, høyere utdanning uke 34 og 35
                 7. trinn og ungdomstrinn uke 36 og 37            

Antall elever: Maks. 30

Fag: Tverrfaglig. Kunst, design og arkitektur

Varighet: 90 minutter uten pause.

Forespørsel sendes til: omvisninger@nasjonalmuseet.no  Vær tidlig ute.