Fiksativ på overflaten av Thomas Fearnleys tegning «Trestudie, Ramsau», 1832.
Foto: Tina Grette Poulsson

Nasjonalmuseet i samarbeid med The Cultural Heritage Agency of the Netherlands om Thomas Fearnleys tegnematerialer.

Fra 2013 til 2016 samarbeidet Nasjonalmuseet med The Cultural Heritage Agency of the Netherlands i et prosjekt om Thomas Fearnleys tegnematerialer.

Dette har resultert i flere artikler og foredrag, hvorav den mest omfattende artikkelen kan finnes i publikasjonen laget etter CATS-konferansen i København i 2016, s. 82 - 93.