Jeg har ansvar for å tilstandsvurdere, dokumentere og konservere verk på papir, samt forske på disse. Dagene på jobb er veldig varierte alt etter som hva som skjer på huset. Verk skal klargjøres til utstillinger, nyervervelser skal dokumenteres. Skader på verk skal utbedres, og vi bruker mange spennende metoder for å undersøke verkene. Hilsen Alexandra, papirkonservator