Vi har dessverre ingen spesialist på veggmalerier her på Nasjonalmuseet (pr. desember 2020), men anbefaler at du tar kontakt med konservatorer ved NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Når malingen har falmet som følge av eksponering for direkte sollys, kan dette dessverre ikke reverseres eller fikses. Malingsflak kan konsolideres og limes på igjen; for dette bør det brukes et spesielt lim. Konservatorene ved NIKU vil kunne gi råd om dette.

Hilsen Laura, malerikonservator.