I slike tilfeller er det riktig å isolere, og man kan la det være pakket, men kun i en kort periode så ikke skadene fortsetter å skje i et mikroklima. Papir som har ligget fuktig og har aktiv mugg, må tørke opp før løs mugg kan fjernes. Det bør gjøres ute når det er tørt vær.

Mugg er helt riktig helseskadelig. Så lenge du har det isolert, er det neppe en fare generelt i huset, om pakken er tett. Skal du forsøke å fjerne muggen selv må du ha på deg verneutstyr. Jeg vil absolutt anbefale at du får hjelp av en konservator til å foreta saneringen og videre behandling av verket slik at du forhåpentlig kan ha det på veggen igjen. Men dette avhenger jo selvsagt av hvor store skadene er. Får mugg leve lenge nok på papir, brytes papiret fullstendig ned, likeledes vil det fremdeles være muggspor i papiret som kan føre til helseskade. Skjolder og misfarging er også noe som kommer som følge av fukt og muggskader. Du kan finne en konservator på NKF-N sine sider.

Hilsen Alexandra, papirkonservator.