Det jeg først mistenker når jeg ser dannelse av buklinger på innrammet papir er at papiret ikke har hatt plass i rammen til å svelle og krympe som respons til fluktuerende relativ fuktighet i luften, og at klimaet er litt for fuktig. Ofte kan man se dannelse av gulbrune prikker dersom det har vært kondens bak glasset, i verste fall også mugg.

Vi har flere metoder for å gjøre papir flatt eller flatere igjen. Framgangsmåten avhenger av verkets beskaffenhet, og om det er ekstra fuktsensitivt medium på verkets overflate. For å kartlegge dette gjør vi tester i forkant av behandling. Vi introduserer fukt, sakte og kontrollert, for så å legge verket i press.

Uten å vite mer om ditt kart er det litt vanskelig for meg å råde deg til å kjøre på selv eller kontakte en privat konservator for å få det gjort, men jeg vil vel anbefale det sistnevnte.

Når kartet er behandlet ville jeg skaffet en større ramme med avstandslist, slik at kartet ikke er i direkte kontakt med glasset og har bedre plass. Jeg ville kanskje også hengt det et annet sted der klima er mer stabilt. For eksempel unngå yttervegg i en trekkfull gang e.l.

Hilsen Alexandra, papirkonservator.