Foto: Nasjonalmuseet / Andreas Harvik
  • 23. mai–23. oktober 2010
  • Kunstindustrimuseet

Dette er første del av en utstilling som presenterer verk av kvinnelige samtidskunstnere, basert på Nasjonalmuseets samling. Tittelen er hentet fra Pipilotti Rists video "Stir Heart, Rinse Heart" (2004), et sentralt verk i utstillingen der betrakteren på suggererende vis trekkes inn i kroppens fascinerende indre rom.

I tillegg til Rist, presenteres verk av Vanessa Baird, Nathalie Djurberg, Unn Fahlstrøm, Lotte Konow Lund, Josefine Lyche, Vibeke Tandberg og Gerd Tinglum. Arbeidene berører oss på høyst ulike måter; noen har et fandenivoldsk, feministisk tilsnitt, mens andre engasjerer oss på et rent sanselig plan.

Ikke bare følelser

Verkene er i hovedsak ervervet til Nasjonalmuseets samling i løpet av de siste fem årene. Disse enkeltpresentasjonene er ulike i form og innhold, men har likevel en felles tilnærming som kan beskrives som følelsesmessig, med en grad av indre uro. Det emosjonelle er tradisjonelt beskrevet som grunnleggende for feministisk kunst. Utstillingen er imidlertid ikke basert på fortellingen om at kunst skapt av kvinner konsekvent er feministisk, emosjonell og kroppsfokusert. Med en slik tilnærming ville faren for en snever kategorisering vært overhengende. Konsept, abstraksjon og negasjon, karakteristikker som vanligvis attribueres til mannlige kunstnere, er i like stor grad til stede i denne presentasjonen.

Kuratorer for utstillingen er Andrea Kroksnes og Randi Godø.