Foto: Nasjonalmuseet
  • 10. mars–30. august 2009
  • Nasjonalgalleriet

Utstillingen viser verk fra Nasjonalmuseets samlinger, også fra de siste års innkjøp. De utstilte verkene spenner over periodene romantikk og nyklassisisme, malerisk realisme, stemningsmaleri, symbolisme og nyromantikk og modernisme.

Det har alltid vært nære forbindelser mellom de nordiske landene. Ikke minst på kunstområdet har kontakten periodevis vært viktig. På 1800-tallet studerte og arbeidet skandinaviske kunstnere sammen i utlandet. Senere møttes de i modernismens metropol Paris. Det ble jevnlig arrangert utstillinger av nordisk kunst både i København, Stockholm, Helsinki og Kristiania. Museer i Norge, Danmark, Sverige og Finland kjøpte inn verk av kunstnere fra nabolandene.

Utstilling

Nasjonalmuseet har en relativt stor samling av nordisk kunst fra romantikk til modernisme. Deler av denne stilles nå ut i Nasjonalgalleriets 1. etasje. Kunstverkene er montert kronologisk, bortsett fra i en sal som viser bymotiver. Norsk kunst er ikke tatt med, da den vises i 2. etasje.

Bred presentasjon

Utstillingen presenterer rundt 50 malerier og 20 skulpturer. Portretter, prospekter, symbolske, melankolske og mer tradisjonelle landskapsmalerier, folkelivsskildringer og byscener fra Paris, Stockholm, København og Helsinki. Dansk kunst er spesielt godt representert med hovedverk av malere som Peder Severin Krøyer, Jens Ferdinand Willumsen og Vilhelm Hammershøi. Også svensk realisme, nyromantikk og modernisme er sterkt til stede gjennom verkene til Ernst Josephson, Anders Zorn, Isaac Grünewald og Sigrid Hjertén. Samlingen og utvalget av finsk kunst er mer beskjeden. Typiske verk av de to ekspresjonistene Helene Schjerfbeck og Marcus Collin er stilt ut. Nordiske billedhuggere som er med på utstillingen er bl.a. danskeKai Nielsen med sine sensuelle kvinneskikkelser, svenskeEric Grates nærmest surrealistiske statue av fluenes forsanger og finske Carl Wilhelms erotiske liggende kvinneskulptur.

Innkjøp av nordisk kunst

Ønsket om å styrke de skandinaviske lands kulturelle og historiske bånd var sterkt på midten av 1800-tallet. Helt siden Nasjonalgalleriet ble opprettet i 1837 foretok man sporadiske innkjøp av danske, svenske og finske samtidskunstnere. En øremerket stortingsbevilgning i 1885 fikk fart på innkjøpene. Fra da av ble en årlig sum bevilget til innkjøp av broderfolkenes samtidskunst.

Innkjøpene i 1890-årene ble gjerne foretatt på Blomqvist og i Kunstforeningen, de to sentrale utstillingsstedene for utenlandsk kunst i hovedstaden. Senere skulle også Kunstnerforbundet bli en viktig arena for visning av utenlandsk kunst. Med Kunstnernes Hus i 1930, fikk Nasjonalgalleriets innkjøpskomiteer for maleri og skulptur større valgmuligheter. Her ble det arrangert en rekke danske, finske og svenske offisielle utstillinger. Også i de senere årene er det blitt gjort viktige innkjøp av nordisk kunst.

«Fra Abildgaard til Eckersberg. Danske tegninger til samlingen» supplerer utstillingen.

Kurator for utstillingen er Nils Messel.