Jens Selmer og Preben Krag, «Bølerskogen borettslag», ca. 1954.
Foto: Nasjonalmuseet / Morten Thorkildsen

Hvordan har idealer om boligkvalitet endret seg fra tiden omkring 1920 til i dag?

Utstillingen «Boligideer» viser norske arkitekters utforsking av nye boformer og byplanideer i boligprosjekter.

Velkommen til omvisning i utstillingen!