Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Utstillingen presenterer hovedverkene i norsk arkitekturhistorie og forklarer utviklingen frem mot byggverkene som i dag har plassert norske arkitekter i fremste rekke i samtidens internasjonale arkitektur. Utstillingen viser hvordan arkitektur er et resultat av at krefter og ideer brytes mot den samfunnsmessige virkelighet og dokumenterer de sterke bånd som binder arkitekturen til samfunnslivet for øvrig.

De utstilte verkene kan sees i sammenheng med Norges generelle historiske utvikling; om fangstfolkene som fant sine første boliger i huler og hellere etter hvert som isbreene trakk seg tilbake, via etablering av fast bosetting og grunnleggingen av de tidligste organiserte samfunn, til utvikling av politiske institusjoner og sosiale nettverk. Slik sett er utstillingen en referanse, ikke bare for arkitekter, men for hele det kultur- og historieinteresserte publikum. Utstillingen gir opplysning og opplevelse, og fremfor alt fordypende innlevelse. Skiftende ideer og impulser, ny teknologi og nye rammevilkår innenfor byggefaget og i samfunnet som helhet, fører til en stadig omdefinering av de holdninger og verdier som skal myntes ut i arkitektonisk form og gjennom dette prege våre omgivelser. «Historiens hus» stiller disse hastige sceneskiftene i relieff.