Utsnitt av et utvalg av kunstnerens verk. Verkene vil ikke nødvendigvis vises i utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Sten Are Sandbeck (f. 1969) stiller til «Jeg kaller det kunst» ut to trefigurer, «Ro» og «Uro». De manifesterer to ulike sinnstilstander gjennom å etterligne abstrakte menneskeformer. Når du poserer sammen med en av skulpturene kan du selv føle de ulike sinnstilstandene på kroppen, og Sten Ares manifestasjoner blir enda mer virkelige.